Zajęcia dla szkół i przedszkoli 2021/2022

Zasady rekrutacji na rok 2021/22.

Przed zgłoszeniem grupy prosimy o zapoznanie się z zasadami opisanymi poniżej.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją podanych wytycznych.


 

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez formularz internetowy, dostępny od 06 września 2021.

Nie przyjmujemy zgłoszeń drogą mailową, telefoniczną czy osobiście.

Ogólne zasady

 • Klasy i grupy przedszkolne mogą korzystać z zajęć od wtorku do piątku, uwzględniając podział na DWIE możliwe godziny rozpoczęcia zajęć: 9.00 lub 12.00.
 • Maksymalna wielkość grupy: 10 osób
 • Zajęcia dla grup przedszkolnych trwają około 45-60 minut (w zależności od wieku dzieci,  rodzaju zajęć i dynamiki pracy grupy). Do odwołania przyjmujemy wyłącznie grupy 5-cio i 6-cio latków.
 • Zajęcia dla grup szkolnych (ze szkół podstawowych i średnich) trwają między 60 a 90 minut (w zależności od rodzaju zajęć i tempa pracy grupy).

Wytyczne w związku z Covid-19

Dotyczy nauczycieli:

 • Nie zapisujemy grup liczniejszych niż 10 osobowe z max. 1 opiekunem (nauczycielem). Opiekunowie nie będący nauczycielami (czyli np. rodzice, dziadkowie) nie mają możliwości wejścia do Midicentrum.
 • Nauczyciel przyprowadza na zajęcia wyłącznie dzieci zdrowe (w tym również bez kataru, kaszlu, itp.).
 • Wchodząc do Midicentrum obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, zalecamy ją również po zakończeniu zajęć.
 • Po wejściu opiekun podpisuje oświadczenie o treści: „Na podstawie informacji uzyskanej od rodziców dzieci oraz swojej najlepszej wiedzy oświadczam, że ani ja ani moi podopieczni nie wykazujemy żadnych objawów chorobowych.
 • Nie ma obowiązku noszenia maseczek podczas przebywania w Midicentrum.
 • Zajęcia dla grup szkolnych prowadzimy w miarę możliwości z zachowaniem zalecanego dystansu między uczniami.

Dotyczy instruktorów Midicentrum:

 • Instruktorzy obecni w pracy są zdrowi, bez objawów infekcji (katar, kaszel itp.), przed zajęciami dezynfekują lub myją detergentem dłonie.
 • Po każdych zajęciach dezynfekujemy powierzchnie mające styczność z rękoma (np. stoliki, klawiatury, tablety, klamki, szafki, pufki itp.), w strefie szatni przemywamy podłogę wodą z detergentem.
 • Prowadzimy zajęcia naprzemiennie w dwóch częściach obiektu oraz stosujemy naprzemienny system korzystania z szafek w szatni. Podłogi są codziennie odkurzane i przemywane, wnętrza szafek również są przemywane.
 • Pomoce, których nie można zdezynfekować (np. klocki, zestawy do robotyki, ozoboty, krzesła itp.) odstawiane są na 72-godzinną kwarantannę.
 • Na bieżąco dbamy o czystość urządzeń sanitarnych dostępnych dla uczestników zajęć.
 • Regularnie wietrzymy salę.

Jak zapisać klasę?

Należy zapoznać się z wytycznymi, a następnie zarejestrować klasę poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej (aktywny od 06 września 2021).

Po otrzymaniu zgłoszenia instruktor Midicentrum w ciągu kilku dni roboczych kontaktuje się z wychowawcą w celu ustalenia terminów zajęć.

W tym roku (do odwołania) nie ma możliwości wyboru przez nauczycieli konkretnych zajęć. O tematyce zajęć decydują instruktorzy Midicentrum, biorąc pod uwagę wiek uczestników, ich dotychczasowe doświadczenia w naszych zajęciach oraz – w szczególności – możliwość zrealizowania zajęć zgodnie z wytycznymi GIS oraz MZ.

Uwaga! Midicentrum zastrzega sobie prawo do zmiany wcześniejszych ustaleń (w tym odwołania ustalonych wcześniej terminów) z uwagi na nagle zaistniałe sytuacje niezależne od instruktorów.

Szczegółowa oferta zajęć na rok szkolny 2021/2022

       DLA SZKÓŁ                                                                                   DLA PRZEDSZKOLI

            KLIK                                                                                                       KLIK