O Nas

MidiCentrum – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii w Suwałkach jest interaktywną placówką dydaktyczną, korzystającą z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych.

Głównym celem zajęć prowadzonych w MidiCentrum jest rozwijanie umiejętności korzystania ze zdobyczy technologicznych. Dotyczy to zarówno sprawności poruszania się w skomputeryzowanym środowisku edukacyjnym jak i możliwości poszerzania zainteresowań.

Zajęcia w MidiCentrum są przeznaczone dla grup zorganizowanych (wtorek-piątek): szkół, przedszkoli i świetlic, oraz indywidualnych uczestników (popołudnia, soboty). Z oferty MidiCentrum mogą korzystać nie tylko uczniowie, ale także osoby dorosłe, zainteresowane np.: kursami językowymi lub obsługą komputera. Zajęcia sobotnie są propozycją integrowania rodziny wokół wspólnej nauki i zabawy.

Oferta edukacyjna MidiCentrum obejmuje różne obszary nauk ścisłych. Są to na przykład: automatyka i robotyka, technika, nauki przyrodnicze – biologia, ekologia, fizyka. Użytkownicy podczas zajęć mają możliwość wizualizowania oraz poznania określonych mechanizmów i zjawisk występujących w przyrodzie.

Ponadto w ofercie ośrodka znajdują się także pracownie sztuki i muzyki – zajęcia, które się w nich odbywają rozwijają kreatywność i twórczość plastyczną – grafikę i animację poklatkową oraz muzyczną np.: naukę komponowania własnych utworów.

Najmłodsi użytkownicy odnajdą się w pracowni dla dzieci, w której poprzez zabawę poznawać będą otaczający je świat i uczyć się podstawowych umiejętności potrzebnych w życiu codziennym.

Zajęcia odbywające się w MidiCentrum są formą uzupełnienia tradycyjnego sposobu nauki oraz ciekawym sposobem spędzenia czasu wolnego, dają także możliwość poszerzenia wiedzy oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań i talentów, wykorzystując przy tym multimedialne programy edukacyjne z różnych dziedzin nauki, nauczanie interdyscyplinarne oraz nowe technologie.

MidiCentrum to również bogate technologiczne środowisko nauki, pozwalające eksperymentować z różnymi urządzeniami technologicznymi, a jednocześnie uczyć się ich obsługi.

Placówka dydaktyczna dysponuje 25 stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w odpowiednie programy oraz technologicznie zaawansowane narzędzia, przy pomocy których użytkownicy mogą zgłębić bądź uporządkować swoją wiedzę z różnych dziedzin nauki.

Pracownie specjalistyczne Midicentrum:

pracownia techniki i robotyki

pracownia nauki

pracownia ekoenergii

pracownia sztuki

pracownia dla dzieci

pracownia kreatywności klocków

pracownia muzyki

pracownia angielskiego