Familijne soboty w MidiCentrum:)

Na pierwszą FAMILIJNĄ SOBOTĘ w 2023 roku zapraszamy 14.01.2023:)

Familijna Sobota w MidiCentrum to okazja dla rodziców i dzieci do spędzenia czasu na wspólnej zabawie. Po tygodniu pełnym pracy i innych obowiązków można wreszcie skoncentrować się tylko na odpoczynku i swoich bliskich.

Chcemy, aby sobotnie wizyty w MidiCentrum posłużyły zacieśnianiu więzi rodzinnych i stworzyły okazję do pogłębiania relacji dziecko-rodzic.

Na Familijną Sobotę nie trzeba się zapisywać, można po prostu przyjść – w godzinach 10-14 czekać będą na Was nasi instruktorzy, którzy służą pomocą w razie kłopotów „technicznych” 😉 Nie prowadzimy w tym czasie zajęć animowanych, to rodzic i dziecko decydują, co chcą robić i robią to samodzielnie.

Termin: każda sobota, 10.00-14.00 – od 14.01.2023

Grupa wiekowa: bez ograniczeń (dzieci wraz z opiekunami)

Cele: Integrowanie rodziny poprzez wspólną zabawę i wykonywanie zadań, aktywizacja środowiska lokalnego, rozwijanie zainteresowań, umożliwienie wszystkim chętnym skorzystania z zasobów MidiCentrum.

Opis zajęć: Dzieci wraz z opiekunami mogą odwiedzić MidiCentrum bez wcześniejszego zgłoszenia. Po wpisaniu się do zeszytu wejść i zapoznaniu się z regulaminem mogą skorzystać z każdej dostępnej pracowni, a w nich m.in. zbudować robota, pobawić się klockami Lego, pograć w edukacyjną grę na tablecie, grę planszową, itp.

Instruktorzy służą pomocą oraz sprawują pieczę nad pracowniami.

Obowiązuje limit miejsc!

 

REGULAMIN Familijnej Soboty

 1. MidiCentrum jest ośrodkiem edukacyjnym Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przeznaczonym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Korzystanie z zasobów MidiCentrum jest BEZPŁATNE.
 3. Biorąc udział w Familijnej Sobocie uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie i wykorzystywanie swojego wizerunku w celach promujących MidiCentrum.
 4. Podczas Familijnej Soboty dzieci do 10 roku życia włącznie mogą korzystać z MidiCentrum tylko pod opieką rodzica/opiekuna.
 5. Osoby korzystające z MidiCentrum każdorazowo rejestrują swoją obecność.
 6. Opiekunowie odpowiadają podczas pobytu w MidiCentrum za swoje dzieci oraz ponoszą odpowiedzialność finansową za uszkodzenia udostępnionych narzędzi i materiałów wynikające   z niewłaściwego korzystania z nich.
 7. Po zakończeniu zabawy użytkownicy porządkują stanowisko, z którego korzystali.
 8. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów i innego sprzętu tylko w celach edukacyjnych.
 9. Stanowisk komputerowych i innego sprzętu należy używać zgodnie z zasadami BHP.
 10. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi MidiCentrum , zabrania się podejmowania samodzielnych prób usuwania usterek i dokonywania napraw.
 11. Użytkownicy powinni zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym.
 12. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany wyłącznie przez dołączone słuchawki.
 13. W MidiCentrum obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu oraz zakaz żucia gumy.
 14. Użytkownicy są zobowiązani wyciszać telefony komórkowe i używać ich tylko w sytuacjach wyjątkowych w sposób nie zakłócający pracy innym użytkownikom.
 15. Kurtki, torby/plecaki należy pozostawić w wyznaczonych do tego celu szafkach.
 16. W okresie jesienno-zimowym obowiązuje zmiana obuwia.
 17. Użytkownikowi nie wolno:
  1. łamać zabezpieczeń systemu komputerowego, instalować programów i zmieniać oprogramowania już zainstalowanego;
  2. korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie, treści pornograficzne, propagujących przemoc, rasizm itp.;
  3. ściągać i zapisywać plików, które łamią prawa autorskie, kopiować na dysk twardy danych z Internetu;
  4. świadomie wprowadzać wirusów komputerowych do komputerów;
  5. korzystać bez wiedzy i zgody pracownika MidiCentrum z własnych nośników elektronicznych (dyski, CD, DVD itp.);
  6. wykonywać czynności powodujących uszkodzenie komputera;
  7. opuszczać MidiCentrum bez wiedzy dyżurującego pracownika;
  8. wynosić poza obręb MidiCentrum pomocy dydaktycznych, sprzętu, klocków itp.;
 18. Materiały dydaktyczne udostępniane użytkownikom objęte są prawami autorskimi.
 19. Pracownik MidiCentrum ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu z zajęć osoby nieprzestrzegającej regulaminu.