Ogłaszamy nabór na zajęcia pozalekcyjne!!!

Limit miejsc na zajęcia dodatkowe został wyczerpany:)