Oświadczenia na wakacje w MidiCentrum

Poniżej zamieszczamy oświadczenia, które należy pobrać, wydrukować i dostarczyć do MidiCentrum najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez dziecko turnusu wakacyjnego.

Oświadczenia-Midicentrum-wakacje-2022