Pole do zabawy i nauki

Midicentrum – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii w Suwałkach jest interaktywną placówką dydaktyczną, korzystającą z nowoczesnych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych.

Głównym celem zajęć prowadzonych w Midicentrum jest rozwijanie umiejętności korzystania ze zdobyczy technologicznych. Dotyczy to zarówno sprawności poruszania się w skomputeryzowanym środowisku edukacyjnym jak i możliwości poszerzania zainteresowań.

Zajęcia w Midicentrum są przeznaczone dla grup zorganizowanych (poniedziałek-piątek): szkół, przedszkoli i świetlic, oraz indywidualnych uczestników (popołudnia, soboty). Z oferty Midicentrum mogą korzystać nie tylko uczniowie, ale także osoby dorosłe, zainteresowane np. kursami językowymi, obsługą komputera. Zajęcia sobotnie są propozycją integrowania rodziny wokół wspólnej nauki i zabawy.

Oferta edukacyjna Midicentrum obejmuje różne obszary nauk ścisłych. Są to na przykład: automatyka i robotyka, technika, nauki przyrodnicze – biologia, ekologia, fizyka. Istnieje tam możliwość wizualizowania określonych mechanizmów oraz działania zjawisk przyrody.

Ponadto w ofercie ośrodka znajdują się także pracownie sztuki i muzyki – zajęcia tam prowadzone rozwijają twórczość plastyczną- rysunek, grafikę i animację komputerową lub muzyczną – naukę komponowania własnych utworów.

Najmłodsi użytkownicy odnajdą się w Pracowni dla dzieci, w której poprzez zabawę na ekranie poznawać będą otaczający je świat i uczyć się podstawowych umiejętności potrzebnych w życiu codziennym.
Każdy z działów dysponuje odrębnymi narzędziami pozwalającymi uczestnikom nabywać wiedzę i umiejętności rozwijające indywidualne zdolności, a także kształtować zachowania społeczne poprzez pracę w grupie.

Wszystkie zajęcia odbywające się w Midicentrum są bezpłatne i oferują uzupełnienie tradycyjnego sposobu nauki, multimedialne programy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy, nauczanie interdyscyplinarne, poznawanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i talentów, ciekawe spędzanie czasu wolnego

WYPOSAŻENIE MIDICENTRUM

Midicentrum to bogate technologiczne środowisko nauki, pozwalające eksperymentować z różnymi urządzeniami technologicznymi, a jednocześnie uczyć się ich obsługi. Midicentrum dysponuje 25 stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w odpowiednie programy oraz technologicznie zaawansowane narzędzia, przy pomocy których użytkownicy mogą zgłębić bądź porządkować swoją wiedzę z różnych dziedzin nauki. Narzędzia techniczno-dydaktyczne takie jak: elektroniczne panele, specjalistyczne klawiatury, trójwymiarowe pomoce naukowe zintegrowane z oprogramowaniem komputerowym, stanowią integralną część wszystkich zajęć jakie odbywają się w Midicentrum.

Pracownie specjalistyczne Midicentrum:

pracownia techniki i robotyki

pracownia nauki

pracownia ekoenergii

pracownia sztuki

pracownia dla dzieci

pracownia kreatywności klocków

pracownia muzyki

pracownia angielskiego